Effect of a multi-setting, multi-component community intervention on eating habits and physical activity of children and their families (Ph.d.-projekt)

 • Sansolios, Sanne (Projektkoordinator)
 • Mikkelsen, Bent Egberg (Projektleder)
 • Carlsen, Susanne Brieghel (Projektkoordinator)
 • Mikkelsen, Mette Vang (Projektdeltager)
 • Qvortrup, Sascha (Projektdeltager)
 • Ruge, Dorte (Projektdeltager)
 • Reinbach, Helene Christine (Projektdeltager)
 • Buch-Andersen, Tine (Projektdeltager)
 • Jensen, Bjarne Bruun (Projektleder)
 • Block, Paul (Projektdeltager)
 • Clausen, Laura Tolnov (Projektdeltager)
 • Poulsen, Kjeld (Projektdeltager)
 • Glümer, Charlotte (Projektdeltager)
 • Toft, Ulla (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

SoL er et sundhedsfremmende interventionsprojekt med fokus på viden, holdninger og adfærd i relation til mad og bevægelse hos børnefamilier på Bornholm.

Formålet med projektet er at skabe forandring af bornholmske børnefamiliers spise- og bevægelsesvaner gennem en multikomponent interventionsstrategi, udviklet gennem inddragelse af borgere, kommune og andre lokale interessenter.

Udviklingen af de sundhedsmæssige aktiviteter foregår i tæt samarbejde mellem forskere og et lokalt partnerskab med repræsentanter for foreningslivet, regionskommunen, regionen og handelsstanden. Forskernes opgave er særligt at sikre at initiativerne udvikles på et veldokumenteret grundlag, evaluere effekterne af initiativerne og sikre at resultaterne formidles. Det lokale partnerskabs opgave er særligt at sikre at initiativerne implementeres og forankres i lokalsamfund og befolkning. Projektets sekretariat placeres hos Lokal Aktionsgruppe Bornholm. Bornholm er udvalgt, idet kommunen hører til blandt de mest belastede hvad angår sundhedsstatus, samtidig er der i befolkningen et stærkt ønske om at ændre på dette og at opnå en sundere adfærd som udmøntes i konkrete tilsagn fra lokale nøgle partnere om at yde tid og ressourcer.
AkronymSOL
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/201131/03/2015

Emneord

 • Mediekampagner
 • Børnefamilier
 • Institutioner
 • Sundhedsfremme
 • Fremtidsværksteder
 • aktionsforskning
 • børnehaver
 • supermarkeder
 • forankring
 • sundhed
 • Bornholm