Effekt af over-eksponering på DPOAE finstruktur

Beskrivelse

Forsøgspersoner er eksponeret til en høj lyd som forårsager en midlertidig ændring af hørelsen (se også projektet Normalisering af otoakustisk emission efter kraftig lydpåvirkning). DPOAE er målt med høj frekvensopløsning før og efter lyd-påvirkningen. På denne måde måles den såkaldte DPOAE finstruktur, som er karakteriseret af periodiske niveau-variationer over frekvensen). Formålet med forsøget var at undersøge, om finstrukturen forandrer sig efter lydpåvirkningen. Resultaterne viser en ændring af finstrukturen (shift i frekvens eller forandring i finstrukturens dybde) for nogle personer, mens for andre personer ingen forandring i finstrukturen kunne blive observeret. Det betyder at DPOAE finstrukturen generelt ikke forandrer sig i en bestem retning, men der eksitsterer individuelle forskelle. Støttet af STVF/FTP.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201031/12/2011

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint

fine structure
acoustics
shift
hearing
recovery