Effekt af personlig stereo brug

Projektdetaljer

Beskrivelse

Moderne personlige stereo systemer kan gemme tusindvis af musik filer i små, relativt billige, kompakte apparater. Populariteten og den udbredte tilstedeværelse af MP3 afspillere vil man uundgåeligt bemærke i vor tids samfund. Ved et givent lydniveau og lyttevarighed vil brugerne være i risiko for at udvikle støj-betingede høreskader. I nærværende projekt undersøges effekterne af personlig stereo brug med det formål at bestemme typiske lytteniveauer i realistiske og måske også laboratorie omgivelser, samt vurdere typiske lyttevaner og hørelsens sundhed for en gruppe lyttere. Lydnivauerne vil blive målt med en manikin-teknik som beskrevet i ISO 11904-2. Lyttevanerne vil blive forsøgt afdækket gennem strukturerede interviews, hvor deltagerne besvare spørsmål om deres egen brug af personlige stereo systemer og om deres hørelse i almindelighed. Endvidere vil deres hørelses sundhed blive vurderet gennem tradionelle høretærskel. Desuden vil sundheden blive vurderet af gennem måling af "klik-fremkaldt" oto-akustisk emmission og forvrængingskomponent oto-akustisk emmission (en objektiv måling af ørets egne svage lyde). Støttet af FTP.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/200501/02/2009

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.