Effektudbredelse og struktur-båret støj i midt frekvensområdet / Power Flow and Structure-Borne Noise in Medium Frequency Range

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Valg af metode til beregning af støjudbredelse i konstruktioner afhænger af det frekvensområde som betragtes. For lave frekvenser kan elementmetoden (FEM) anvendes og for høje frekvenser er statistisk energi analyse (SEA) en brugbar metode. I det mellemliggende frekvensområde er hverken FEM eller SEA velegnet. Ideen i dette ph.d.-projekt er at udvikle en beregningsmetode, som kombinerer FEM og SEA i en hybridmetode for dette midt frekvensområde. Metoden er baseret på en hierarkisk FEM implementering. Projektet er støttet af STVF og AAU. (M. Wachulec, P.H. Kirkegaard) Er afsluttet i 2002
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003