EffektVurdering af Interventioner omkring frokost for børn og Unge i Skoler

  • Hansen, Mette Weinreich (Projektdeltager)
  • Brinck, Nenna Maria (Projektdeltager)
  • Kristensen, Niels Heine (Bevillingshaver)
  • Andersen, Boris (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projekt EVIUS har således været at foretage en evaluering af indførelse og drift af skolemad ved forskellige skolemadskoncepter, som blev etableret med økonomisk støtte fra FødevareErhverv.

En del af formålet har derudover været at foretage en procesevaluering af udvalgte procesparametre i gængse typer skolemadsordninger, samt at analysere sammenhængen mellem rammebetingelser og udbud af fødevarer.

Indhold

I projektet blev gennemført såvel en evaluering på udvalgte effektmål og derigennem en vurdering af kostindtag, rammer for læring, elevdeltagelse, prisfølsomhed og forankring ved skolemadsordninger.
Ligeledes blev der foretaget en evaluering af forankringsmæssige forhold efter afslutningen af forsøgspuljens projekter.
Samlet afspejler evalueringen den aktuelle spændvidde i de spørgsmål, der knytter sig til spørgsmålet om skolemad i Danmark og evalueringen har benyttet sig af såvel kvantitative og kvalitative metoder.
Evalueringen har primært haft til hensigt at anskue forsøgspuljen for skolemad som en intervention, men har dog samtidig i mindre grad haft mulighed for selv at intervenere.
AkronymEVIUS
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/200901/12/2010

Emneord

  • Skolemad
  • forankring
  • Kvalitativ undersøgelse