Ejendomsudformning i 250 år

Beskrivelse

I 1768 blev den første landinspektør engageret i Danmark. Opgaven var at foretage en økonomisk kortlægning af Danmark, der nogle år senere kom til at danne grundlag for landboreformerne hvor et væsentligt bidrag blev udskiftning af den danske landbrugsjord og udformning af selvstændige landbrugsejendomme. Ejendomsudformning i de efterfølgende 250 år frem til 2018 har siden spillet en afgørende rolle i samfundsudviklingen. Der er skabt byer hvor ejendomsudformning og ændringer har skabt merværdi, gennemført en anden og en tredje landbrugsreform, dannet skovejendomme sommerhuse og opbygget jernbanenet, vejsystemer til biltrafik, lavet energisystemer og anden infrastruktur. Byer er blevet omdannet og arealer har skiftet funktion og med tilknyttet ejendomsdomsændring og udformning er der blevet skabt grundlag for ejendomsværdier, som trods tilbagevendende ejendomskriser, har skabt grundlag for en velfærdsudvikling i Danmark. De forvaltningsmæssige processer og den bagvedliggende organisation, teknologi-anvendelsen i opmåling, registrering og forvaltning samt den bagvedliggende politik - uanset dennes nationale eller internationale ophav -har udviklet sig hele tiden, mens selve processen omkring ejendomsdesign, dannelse, registrering og ændring principielt har været den samme i hele perioden. Denne proces har haft fokus på de retlige og rumlige rettigheders organisering, registrering og reorganisering og rummer tidstypiske ejendomsformer og -typer. Projektemnet har været formidlet med 2 forelæsninger på Danskernes Akademi af Esben Munk Sørensen.
Projektet afsluttes i 2018 efter samlet afrapportering i 2017. Kontaktperson: Esben Munk Sørensen
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/201001/06/2013