Eksperimental Laboratorium for Produktionsudvikling (ELP-projektet)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Produktionens strategiske rolle kan indfanges i et produktionskoncept, der giver et helhedsorienteret billaede af, hvordan en virksomheds fremtidige produktion vil se ud. Det giver samtidig mulighed for at vise, hvordan produktionssystemets delsystemer og forskellige perspektiver kan integreres, og vil dermed tjene til at give hver medarbejder en mulighed for at placere sine egne opgaver i en større sammenhæng. Projektet vil foregå inden for rammerne af et eksperimental laboratorium for produktionsudvikling (ELP), der er under opbygning og vil resultere i træning af et antal facilitatorer fra industrien, som efterfølgende vil have adgang til laboratoriet. ELP-projektets konsortium består af følgende partnere: Helsinki University of Technology, Rutgers University, USA, Institute of Manifacturing, Cambridge University, UK, Department of Communication, Aalborg University, DK og Center for Industrial Production, Aalborg University, som også varetager den overordnede projektledelse. Projektdeltagere Helsinki University of Technology, Rutgers University, USA, Institute of Manufacturing, Cambridge University. Aalborg Universitet, Institut for Produktion og Institut for Kommunikation. ELP-projektet knyttes på Institut for Kommunikation fagligt og organisatorisk til E-learning Lab m. forskningsprofessor, Lone Dirckinck-Holmfeld som forskningsleder. Desuden deltager forskningsassistent Lillian Buus. Projektet er støttet af Erhvervsfremmestyrelsen Produktionens strategiske rolle kan indfanges i et produktionskoncept, der giver et helhedsorienteret billaede af, hvordan en virksomheds fremtidige produktion vil se ud. Det giver samtidig mulighed for at vise, hvordan produktionssystemets delsystemer og forskellige perspektiver kan integreres, og vil dermed tjene til at give hver medarbejder en mulighed for at placere sine egne opgaver i en større sammenhæng. Projektet vil foregå inden for rammerne af et eksperimental laboratorium for produktionsudvikling (ELP), der er under opbygning og vil resultere i træning af et antal facilitatorer fra industrien, som efterfølgende vil have adgang til laboratoriet. Projektdeltagere Helsinki University of Technology, Rutgers University, USA, Institute of Manufacturing, Cambridge University. Aalborg Universitet, Institut for Produktion og Institut for Kommunikation. ELP-projektet knyttes på Institut for Kommunikation fagligt og organisatorisk til E-learning Lab m. forskningsprofessor, Lone Dirckinck-Holmfeld som forskningsleder. Desuden deltager forskningsassistent Lillian Buus. Projektet er støttet af Erhvervsfremmestyrelsen
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200201/02/2004