Eksperimentel karakterisering og modellering af PEM brændselsceller

 • Kær, Søren Knudsen (Projektdeltager)
 • Jespersen, Jesper Lebæk (Projektdeltager)
 • Elefsen, Frank (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formålet med dette erhvervsphd projekt er at opnå bedre forståelse for og kendskab til processer og reaktioner i PEM-brændselsceller gennem udvikling af nye eksperimentelle metoder. På baggrund af de opnåede resultater skabes der grundlag for bedre design af de for brændselscellemembranen omkringliggende komponenter (diffussionslag, flowplader og periferiudstyr), samt input til opbygning af nye modeller til simulering af brændselsceller. Brugen af laserbaserede målemetoder til undersøgelse af PEM-brændselsceller har hidtil været meget begrænset. Laserbaserede målemetoder udmærker sig ved at være berøringsfrie, hvorved flowet forstyrres minimalt. Ved hjælp af disse målemetoder vil være muligt at opnå dybere indsigt i de transportfænomener, som opstår i brændselscellen, såsom flowfordeling og to-faset flow ved befugtning. Nanobaserede målemetoder er karakteriserede ved konventionelle målemetoder, såsom tryk, temperatur og fugtighed, udført i nanostørrelse, hvilket dels bevirker, at flere sensorer kan anvendes, og dels at responstiden er minimal. Sensorer i nanostørrelse, anvendt i forbindelse med forsøg udført på PEM- brændselscellemembraner, er hidtil ikke set. Projektet gennemføres i samarbejde med Teknologisk Institut.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/200531/12/2008

  Finansiering

  • VTU