Eksperimentel og numerisk undersøgelse af energiforhold i Søholt Renseanlæg / Experimental and Numerical Evaluation of the Energy Distribution in Søholt Wastewater Treatment Plant

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er etableret en fysisk model af en indløbs/udløbs-sektion i Søholt renseanlæg. Formålet med projektet er at minimere de energitab der opstår når spildevandet hhv. skal løbe ind og ud. Der er udviklet flere forskellige ledeplader, der minimerer energitabet. Parallelt med de fysiske forsøg er der etableret en 3-dimensional numerisk model, der beregner den frie overflade og energitabet gennem indløbet. Projektet er lavet i samarbejde med EnviDan A/S og Silkeborg kommune (Michael R. Rasmussen) Er afsluttet i 2002
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003