Eksperimentel studier af katalysatorer

  • Larsen, Jacob Brinch, (Projektdeltager)
  • Stoltze, Per, (Projektdeltager)
  • van Well, Willy, (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Katalysatorer anvendes til at forøge reaktionshastigheden ved næsten alle kemiske reaktioner i industrien. Den vigtigste egenskab ved en katalysator er derfor reaktionshastigheden. Målinger af reaktionshastigheder i industrien eller under industrielle betingelser er i et vist omfang tilgængelige, men tolkningen af målingerne kompliceres af et antal faktorer: Dels er målingerne ofte stærkt påvirket af masse- og varmetransport fænomener, dels har de industrielle katalysatorer ofte en meget komplex struktur. Målinger af reaktionshastigheder for model-katalysatorer under ideelle betingelser er derfor et vigtigt input til modelleringen af katalystiske reaktioner. I projektperioden har vi gennem anskaffelse af et røntgendiffraktometer og et porøsimeter fået mulighed for at lave detaljerede studier af katalysatorernes struktur. Under projektet er der lavet eksperimentelle studier af katalysatorer til selektiv oxidation af propen til acrolein og af methanol til formaldehyd. (Per Stoltze, Willy van Well, Jacob Brinch Larsen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/200206/08/2007