Eksperimentelle studier af konstruktioners adfærd

Projektdetaljer

Beskrivelse

Beregningsmodeller er anvendelige til at belyse konstruktioners forventede adfærd, men i nogle sammenhænge er det nyttigt at verificere adfærden eller studere den mere detaljeret. Dette gøres eksempelvis gennem kontrollerede forsøg, der belyser forhold som bæreevne, stivhedsegenskaber eller lignende. Målinger udføres i instituttets laboratorium for bærende konstruktioner eller som feltmålinger, som passende.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato04/08/2007 → …

Finansiering

  • <ingen navn>