El-besparende og ergonomiske lysscenarier

  • Markvart, Jakob (PI (principal investigator))
  • Johnsen, Kjeld (PI (principal investigator))
  • Støttrup, Kasper Fromberg (Projektdeltager)
  • Stoffer, Sophie (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet retter sig mod kommuner, arkitekter, rådgivere og elinstallatører, og foreslår helt kon-krete, el-besparende lysscenarier, der passer til to gængse rumtyper: Storrumskontorer og klas-seværelser. I dag er der en kraftig tendens til, at LED-teknologien ikke udnyttes fuldt ud sty-ringsmæssigt. Der installeres simple én-til-én-udskiftninger af eksisterende belysning og også relativt simple løsninger i nybyggeri. Dette betyder, at hverken energibesparelsen eller bruger-oplevelsen bliver optimal.

Den seneste forskning og praktisk vedr. lysergonomi og døgnrytmelys indsamles og syntetiseres til lysscenarier, der danner grundlag for ny forskning. Scenarierne undersøges forskningsmæssigt (to forsøgsinstallationer monitoreres i et helt år, idet elforbruget, synsergonomien undersøges teknisk og kvalitativt og brugeroplevelser indsamles systematisk). Projektet redegør for potentialer (synsergonomi, stemning og el-besparelse) lokalt og nationalt, og gør de bedste scenarieforslag (udstyr, styring, betjening) direkte anvendeligt via to korte og inspirerende vejledninger.

Projektets formidlingsdel er meget vigtig, og benytter bl.a. byggeriets organisationer. Formidlingen består af helt konkrete råd til, hvordan godt LED-lys lettest kan indrettes i 80-90% af alle kontorer og klasseværelser, således el-besparelser, stemning og synsergonomi går hånd i hånd. Således er det et mål i sig selv, at resultaternes koges ned til noget som er meget anvendeligt og simpelt at projektere, installere, ændre og anvende – både for brugere og driftspersonale.

Lægmandssprog

Projektet retter sig mod byggeriets beslutningstagere og udførende, og foreslår el-besparende lysanlæg, der passer i kontorer og klasseværelser. Scenarierne undersøges forskningsmæssigt. Projektet redegør for potentialer (synsergonomi, stemning og el-besparelse), og gør de bedste scenarieforslag direkte anvendelige for byggeriets aktører.
AkronymEnergy saving and ergonomic lighting scenarios
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201930/04/2022