Elastisk analogi til opdatering af beregningsnet ved fluid-struktur kobling / Elastic analogy used for Mesh-Updating in Fluid-Structure Interaction

  • Lund, Erik (Projektdeltager)
  • Møller, Henrik, (Projektdeltager)

    Beskrivelse

    For fluid-struktur simuleringer er det afgørende for succesen af en simulering, at der er algoritmer til rådighed til robust opdatering af beregningsnettet for fluiden. Ved at behandle netopdateringen som et pseudo-elastisk problem, hvor opdateringen af beregningsnettet styres af et velvalgt skaleret elastisk problem, er der implementeret en robust opdateringsalgoritme, som kan håndtere moderat store bevægelser af soliddelen af fluid-struktur analysen. Metoden er desuden skræddersyet til håndtering af ustrukturerede og blandede net. Opdateringen af beregningsnettet er hovedsagelig af praktisk karakter og er således ikke underlagt samme krav til nøjagtighed som selve analysen, hvilket baner vejen for en meget effektiv implementering. I sin nuværende form udgør eksekveringen af netopdateringen en meget lille del af den samlede analysetid for stærkt koblede fluid-struktur simuleringer. (Henrik Møller, Erik Lund)
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …