Elektrokoagulering til separation af spildevand

Projektdetaljer

Beskrivelse

Separation af tørstof og fosfor er essentielt i dansk spildevandsbehandling. For at opnå en effektiv separation tilsættes ofte kemisk baserede koagulanter (typisk jern eller aluminium med klorid/sulfat som modion) og/eller omkostningstunge polymerer.
Anvendelsen af traditionelle koagulanter medfører desværre ofte en høj slamdannelse og indebærer en betydelig arbejdsmiljømæssig risiko (ætsende). Desuden har flere af de traditionelle koagulanter sideeffekter relateret til modionen, herunder korrosion, forurening og inhibering af bio-gas-/anammoxprocesser. Der er således behov for et billigt, drifts- og arbejdsmiljømæssigt sikkert alternativ.
Elektrokoagulering er en miljøvenlig teknologi, der endnu ikke har vundet indpas i spildevandsbranchen. Ved elektrokoagulering frigives jern/aluminium fra elektroder som alternativ til tilsætning af kemikalier, hvorved modioner undgås.
For at gøre elektrokoagulering i spildevandsmatricer tilgængelig for danske renseanlæg vil projektet ELEKTROSEP håndtere de nævnte udfordringer ved udviklingen af et effektivt design og ved processtyring.
ELEKTROSEPs formål er at give danske renseanlæg adgang til driftssikker og omkostningseffektiv elektrokoagulering. ELEKTROSEP vil derfor håndtere de nævnte ulemper med udviklingen af et effektivt teknologidesign og en optimeret processtyring.
Kort titelELEKTROSEP
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201930/09/2020

Finansiering

  • DANVA: 499.850,00 kr.