Elektronisk patientjournal / Electronic patient record

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at analysere, hvilke faktorer der er afgørende for, at IT-baserede systemer som Elektroniske Patient Journaler, EPJ, reelt kommer til at virke som middel til forbedring af patientbehandlingen. IT har potentiale til at understøtte anvendelse af informationer på tværs af enkeltpatienter og dermed til at styrke den faglige, organisatoriske og kvalitative udvikling, men hvordan omsættes dette potentiale til nytteværdi? Eksisterende journalsystemer er karakteriseret ved, at de tjener flere forskellige formål, bl.a. af juridisk, økonomisk, faglig og kvalitetsmæssig karakter. Projektets analyse bidrager til at belyse de forskellige interessenters informationsbehov, og hvordan disse påvirker udvikling og implementering af EPJ på danske sygehuse. V-CHI projekt. (Pia Elberg, Stig Kjær Andersen, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi; Christian Nøhr, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/199831/12/2006