Elektronisk patientjournal, EPJ-Observatoriet / Electronic Health Record, EHR Observatory

Projektdetaljer

Beskrivelse

EPJ-Observatoriets projekt har til formål at kortlægge og analysere den danske EPJ-udvikling i sygehusvæsenet, særligt med vægt på at afdække EPJ's udbredelsesgrad og -hastighed, afdække EPJ-interessenternes erfaring, påvise og vurdere vigtige faktorer, der fremmer udbredelsen og anvendelsen af EPJ, samt at påvise og vurdere generelle barrierer mod EPJ. Denne opgave er i 2005 blevet løst ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse hos amtsforvaltningerne og EPJ-projekterne i landet efterfulgt af en interviewrunde hos amterne. Desuden er projektet med til at fremme udviklingen af en fælles begrebsmodel for EPJ i det danske sygehusvæsen. Endelig har projektet udarbejdet udredninger og givet en række anbefalinger omkring indførelsen af EPJ på basis af analyserne og de indsamlede erfaringer. Resultaterne er formidlet gennem en årlig national konference samt udgivelse af årsrapport og andre håndbøger. Projektet er støttet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Amtsrådsforeningen og Hovedstadens Sygehusfællesskab. V-CHI projekt. (Stig Kjær Andersen, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, AAU; Christian Nøhr, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, AAU; Søren Vingtoft, Knut Bernstein, Morten Bruun-Rasmussen, Mediq)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/199831/12/2008