Emotionelle og kognitive bearbejdningsprocesser i receptionen af den trykte reklame

  • Andersen, Christian (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at belyse hvorledes den trykte reklames forskellige æstetikker og kompositioner, udløser forskellige emotionelle og kognitive bearbejdningsprocesser i receptionen. Dette sker på et teoretisk grundlag, der sammentænker kognitionsteori og peirceansk semiotik. Når kognitionssteori er særlig relevant i forbindelse med forståelsen af de kognitive bearbejdningsprocesser, som igangsættes under receptionen af reklamens kompositorisk-æstetiske udformning, skyldes det, at denne teori beskæftiger sig med opmærksomhed, hukommelse og handling. Og det er netop, hvad reklamen principielt set drejer sig om. I videre forstand kan kognitionsteori primært levere en holistisk ramme, inden for hvilken det kan beskrives, hvorledes opmærksomhed, tænkning, hukommelse, emotion og handling funktionelt hænger sammen. Ved at sammentænke kognitionsteori med den peirceanske semiotik kan samspillet mellem disse kognitive funktioner netop udspecificeres og kobles med reklamens komposition og æstetik: forskellige kompositioner forplanter sig forskelligt i vores kognitive apparat.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …