Projektdetaljer

Beskrivelse

EMPIRE er et større EU-projekt, som drejer sig om beskrivelse af etik inden for de biomedicinske felter. Projektet drejer sig først og fremmest om metodeudvikling inden for den deskriptive etik. Det ledes af professor Søren Holm, Manchester University. EMPIRE startede i år 2000 og forventes afsluttet i 2003. Herunder kan nævnes Kardio-projektet som er et V-CHI-projekt, som dels drejer om at udvikle systemet Kardiologisk simulator og dels om at udvikle edb-baserede metoder til analyse af lægers informationssøgningsstrategier med betydning for behandlingsbeslutninger. Systemet Kardiologisk simulator, simulerer en intensiv kardiologisk afdeling med plads til seks patienter. Systemet er opbygget over en simpel matematisk model, som i forbindelse med en række kørsler er justeret, så de simulerede patienters tilstande udvikler sig nogenlunde som virkelige patienters. Der er også i modellen indbygget forskellige patienttypers helbredsmæssige reaktioner på en række mulige behandlinger. Brugeren af systemet, Kardiologisk simulator, skal være en læge, som skal forestille sig, at han eller hun er enerådende læge på en kardiologisk afdeling. Der skal gennemføres et forløb svarende til nogle få dage (max. 14) på afdelingen. Systemet Kardiologisk simulator er gennemtestet, at de første pilotforsøg har været gennemført. Der lægges i løbet af 2003 op til et større forsøg med Kardio i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Projektgruppen ønsker bl.a. at kunne analysere betydningen af tidspres for diagnostiske og behandlingsmæssige beslutninger. Lokale deltagere: Peter Øhrstrøm, Claus Donner.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200031/12/2003