Empiriske modeller for vandkvalitet i fjorde / Emperical Modelling of Water Quality in Estuaries

Projektdetaljer

Beskrivelse

Som led i overvågningen af det marine vandmiljø foreligger der nu for de fleste danske fjorde måleserier på mere end 10 år for vandkvaliteten. Med udgangspunkt i disse data er der opstillet empiriske modeller for vandkvalitetens respons på den varierede belastning af bl.a. næringssaltene kvælstof og fosfor. Modelleringen har omfattet Mariager, Randers, Horsens, Haderslev og Odense Fjorde og er udført i samarbejde med de respektive amter. (Torben Larsen)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …