En erfarings- og vidensopsamling af integrationsindsatsen i forhold til etniske børns deltagelse i det lokale forenings- og fritidsliv i Aalborg Kommune

  • Egeblad, Charlotte (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at samle op på den viden og de erfaringer man i Aalborg kommune har fåret gennem Projekt F, et tre-årigt projektforløb, hvis formål er at forbedre etniske minoritetsbørns deltagelse i det eksisterende fritids- og foreningsliv i kommunen. Projektet indeholder således en kortlægning og en analyse af de iværksatte initiativer og afprøvede metoder i Projekt F's tre-årige projektperiode.(Charlotte Egeblad og Tina Søgaard Villumsen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/200228/02/2003