En Fremtid uden Dom. Forandringer af hverdagslivet hos voksne med kognitive, mentale og kommunikative funktionsnedsættelser.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Rehabiliteringprojekt med fokus på pædagogiske forandringsstrategier.
En fremtid uden dom er sammensat af tre selvstændige kvalitative undersøgelser af tre botilbud til voksne med kognitive, mentale og kommunikative funktionsnedsættelser. Projektet bindes sammen af et tværgående metodeudviklingsarbejde, en fælles undersøgelses- og analyseramme samt en fælles formidling til praksis af forskningsresultater om betydningen af den socialpædagogiske indsats

Forskningsprojektet forventes at tilvejebringe viden om, hvorvidt og hvordan den socialpædagogiske indsats kan skabe forandringer for beboere med komplekse problemstillinger. Dertil forventes projektet at bidrage med viden om, hvordan vi som samfund kan tilrettelægge behandlingstilbud således, at de fremmer positive forandringer og dermed gode muligheder for, at mennesker, som har behov for massiv socialpædagogisk støtte, igen kan blive en del af samfundslivet, leve et liv med mindre støtte og mestre en tilværelse uden kriminalitet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201201/12/2015

Emneord

  • gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autisme+, udsatte grupper funktionsnedsættelser, socialt arbejde, socailpædagogik, domsanbragte