En menneskeretlig vurdering af etnisk profilering i dansk politivirksomhed

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d.-projektet har til formål at beskrive og analysere den nuværende regulering mod diskrimination i dansk (og nordisk) politivirksomhed. Der er i denne forbindelse særligt fokus på etnisk profilering. Det vurderes overordnet, hvorvidt national ret og praksis på området er i overensstemmelse med øvrig dansk ret og Danmarks menneskeretlige forpligtelser.

Analysen suppleres af en komparativ analyse af de danske, norske og svenske juridiske rammer og praksis på området. Det tilsigtes desuden at supplere med en undersøgelse af politiets anvendelse af predictive policing-teknologier og disses mulige direkte eller indirekte fremme af etnisk profilering mv.

Projektet udarbejdes som en artikelbaseret ph.d.-afhandling
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/07/202230/06/2025

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Emneord

 • Etnisk profilering
 • Racial profiling
 • Profilering
 • Race profilering
 • Jura
 • Menneskerettigheder
 • Politiret
 • Politi
 • Politivirksomhed
 • Predictive policing
 • PredPol
 • Diskrimination