En politisk styringsteori for arbejdsmarkedet / To-wards a policy-based theory of innovative labour market regulation

 • Jørgensen, Henning (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet søger at efterspore innovative betingelser for regulering af arbejdsmarkedet, udgående fra den tese, at traditionel politisk styring har været for snævert analyse-ret som regulering eller økonomisk incitamentspåvirk-ning. Styringsbegrebet søges erstattet af koordinations- og reguleringsbegreber, hvor samspillet mellem statslige og ikke-statslige aktører under forskellige institutionelle rammer står i centrum for overvejelserne. Arbejdsmarkedsorganisationernes betydning for arbejdsmarkedsre-guleringen er en væsentlig diskussionsakse. Den danske arbejdsmarkedsregulerings ?policy style? sammenlignes med andre sektorers og på tværs af landegrænser, men afsættet er udviklingen af dansk arbejdsmarkedspolitik og dens relevans for analytiske og komparative betragt-ninger. Projektet afsluttet 2001. (Henning Jørgensen)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003