Energi og sikkerhed

Projektdetaljer

Beskrivelse

 

I projektet behandles sikkerhedsproblemet på to måder. Den grundlæggende forskel på de to måder er, at i den ene handler det om truslen mod energisikkerhed, mens energien i den anden er en trussel mod sikkerheden. Det drejer sig for det første om en undersøgelse af, hvordan EF/EU's håndterer, at trefjerdedele af naturgassen, der forbruges i fællesskabet, er importeret fra Rusland, Algeriet og Norge, herunder en analyse af udviklingen i trusselsbilledet fra den kolde krig til i dag. For det andet en undersøgelse af den måde, energi italesættes i forhold til miljøbelastningen og klimaudfordringen, hvor der netop fokuseres på risikoen ved energi. Udgangspunktet er Brundtlandrapporten fra 1989 og rapporterne fra FN's klimapanel IPPC sammenholdt med orienteringen af den danske energipolitik mod de miljø- og klimakrav, der er opstillet siden 1980'erne. I den forbindelse vil det være relevant at undersøge, hvordan miljø- og klimaproblemer håndteres i et system på vej mod liberalisering, fx i forbindelse med syreregn og CO2 udslip, samt påvirkningen af dagligdagen.

 

StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …

Finansiering

  • <ingen navn>