Energibesparelser i børneinstitutioner ved valg af den optimale ventilationstekniske løsning tilpasset konkrete situationer

Beskrivelse

Formålet med dette projekt er at bestemme energibesparelsespotentialet i børneinstitutioner ved valg af en optimal ventilationsteknisk løsning tilpasset den konkrete situation. Bygningsreglementet kræver, at dag- og døgninstitutioner ventileres med mekaniske ventilationsanlæg med både ind­blæsning og udsugning. Der er dog opført nogle institutioner med naturlig ventilation, hvor kravene fraviges uden nogen systematisk dokumen­tation for hverken energibesparelser eller opnåelse af et tilfredsstillende indeklima.

Naturlig ventilation kan spare energi, bl.a. el til drift af ventilatorer, men bør også være energibesparende ud fra en total betragtning og bør ikke forringe indeklimaet for børn og voksne i institutionerne. Et "frit" valg af ventilationsteknisk løsning bør opti­meres efter løsningens ydeevne og tilpasses de lokale forudsætninger. Derfor fokuserer dette projekt på 1) sammenlignende målinger af indeklima og energiforbrug i institutioner med mekanisk hhv. na­turlig ventilation samt interview med personale i disse institutioner og registrering af  børnenes eksponerings­mønster og 2) udføre simuleringer af udvalgte indeklimaparametre og energiforbrug i modelinstitutioner.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200631/12/2008

Finansiering

  • Projektet er finansieret af EFP

Fingerprint

Ventilation
Energy conservation
Energy utilization
Electricity
Air