Energieffektiv renovering af skoler – en helhedsorienteret planlægning af naturligt lys, naturlig ventilation og naturlige materialer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med energikravene i BR15 har vi i praksis nået en grænse for, hvor langt energiforbruget i bygninger kan reduceres. Yderlige stramninger i Bygningsklasse 2020 har medført en uheldig udvikling, hvor fokus er fjernet fra bæredygtighed, og i stedet rettet mod ’omgåelser’ af bygningsbestemmelsernes hensigt.

Opfyldelsen af energirammen er blevet til et spørgsmål om, hvor mange kvadratmeter solceller, der skal placeres på taget, uagtet at dette sjældent er en hensigtsmæssig eller bæredygtig løsning.

Dette projekt går nye veje, hvor der fokuseres på helhedsbetragtninger og bæredygtighed ved anvendelse af naturlige byggematerialer med stor positiv betydning for både indeklima og totalt energiforbrug.

Projektet vil demonstrere, at ved at anvende naturlige materialer i udvendige og indvendige facader, ålegræs som isoleringsmateriale og klart glas i vinduerne, kan der opnås større bæredygtighed, lavere energiforbrug og et bedre indeklima med vægt på dagslyskvalitet, udstrakt grad af naturlig ventilation og bedre rumakustik.

Projektet tager udgangspunkt i komparative analyser af to identiske 1:1 forsøgsrum (klasselokaler), der er opført med henholdsvis naturlige materialer og med state-of-art materialer og -teknologier. I en senere fase (fase II - ikke ansøgt her) udnyttes erfaringerne fra fase I-projektet i et fuldt demonstrationsprojekt for en nybygget skole.
Kort titelEnergieffektiv renovering af skoler
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201801/05/2020

Priser

SUSTAINBLE BUILD Innovatør 2019

Carlo Volf (Modtager), Markvart, Jakob (Modtager), Bodil Engberg Pallesen (Modtager) & Johnsen, Kjeld (Modtager), mar. 2019

Pris: Øvrige priser