Energievaluering af dynamisk døgnrytmebelysning

  • Stoffer, Sophie (Projektleder)
  • Markvart, Jakob (Andet)
  • Støttrup, Kasper Fromberg (Projektdeltager)
  • Derengowski, Nikodem (Projektdeltager)
  • Osterhaus, Werner (Projektleder)
  • Erhardtsen, Inger (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ved nærmere undersøgelser af energimæssige forhold på belysningsanlæg med døgnrytmebelysning, fandt vi i indtil flere tilfælde manglende etableret dagslysregulering og kun tilstedeværelsessensorer i begrænset omfang. Dette har stor betydning for bygningens energiforbrug, da lyset flere steder er tændt i perioder, hvor det er unødvendigt.
Hvor standard belysningsanlæg sammenlignes med døgnrytmebelysningsanlæg, viser det sig ved beregninger, at det ved brug af dagslysregulering og tilstedeværelsessensorer, er muligt at opnå el-besparelser på 18-39 %, når der tages højde for timeforbrug og armaturernes faktuelle forbrug af watt. I rapporten fremstilles sammenligninger mellem etablerede anlæg, standard belysningsanlæg og anlæg med krævede/anbefalede dagslys- og tilstedeværelses-sensorsystemer.
Ved granskning af spørgeundersøgelserne fandt vi, at brugere generelt er tilfredse med døgnrytmebelysningen, men der er et stort behov for bedre information og kommunikation omkring formålet og brugen ved implementering af døgnrytmebelysning.
Oplevelsen af rumlig lysopfattelse ved belysning af vertikale eller horisontale overflader er ligeledes undersøgt. Tests med kalibrerede visualiseringer, viste at man ved belysning af vertikale vægflader med indirekte belysning af gulvplanet, vil kunne sænke de horisontale belysningsstyrker (lux-niveauer), og stadig opnå samme lysopfattelse, som i referencescenarier med direkte belysning fra downlights. Denne viden vil kunne inddrages i fremtidige undersøgelser og videreudvikling
og design af døgnrytme-belysning.
Resultater fra undersøgelser og målinger foretaget, har bidraget til udformningen af et skema med anbefalinger for fremtidige ”best practice”-løsninger indenfor døgnrytmebelysningsanlæg for bygherre og projekterende.

Projektet er Støttet af Elforsk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201930/11/2020

Emneord

  • Dynamisk døgnrytmebelysning
  • Energibesparelser
  • Oplevede lys
  • Fotorealistiske simuleringer