Energioptimering og affaldshåndtering- Kildesorteret organisk affald og have-og park affald til biogas

Projektdetaljer

Beskrivelse

I indeværende projekt 'Biogas af kildesorteret organisk dagrenovation og have-parkaffald'
arbejdes med afsæt i Fredericia Kommunes bystrategi 'Bæredygtig grøn byudvikling' . I
dag bliver kildesorteret organisk dagrenovation fra husholdningerne (KOD) og have- og
parkaffald (HPA) komposteret på Fredericias Kommunes Affald & Genbrugs deponi. Ved
kompostering tabes både varme, kulstof og kvælstof, og der udledes metan og lattergas som
er kraftige drivhusgasser. I nærværende projekt testes og anvendes nyudviklede metoder og
teknologier, der skal føre til bedre udnyttelse af områdets organiske affald.
Projektet udføres i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet og Syddansk Universitet,
samt Det Økologiske Råd og projektet støtter i fuldt omfang Fredericia Kommunes bystrategi
'Bæredygtig grøn byudvikling'. Med afsæt i Fredericia Kommunes bystrategi 'Bæredygtig
grøn byudvikling' arbejdes der med en bred vifte af teknologier og biomasseressourcer som
skal understøtte Fredericia Spildevand og Energis vision om at være selvforsynende med
energi i 2019 og C02-neutrale i 2030. Visionen skal opnås både gennem effektivisering af det
samlede anlæg og energibesparelser samt gennem øget energiproduktion. Samspillet mellem
ressourceflow, spildevand, energiproduktion m.v. skal styres gennem et smart energy system
som i videst muligt omfang baseres på online målinger af alle væsentlige parametre i kloaknet,
renseanlæg og energiproducerende anlæg.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/201631/07/2021

Emneord

  • Spildevand
  • spildevand
  • renseanlæg
  • kloak
  • modellering
  • energioptimering
  • Ressourceoptimering
  • biogas