Energy management in a "smart home" with integrated solar cells, electric vehicles and heat pumps - Energistyring i et ”smart home” med integrerede solceller, elbiler og varmepumper

Beskrivelse

Smart Homes (SH) can use a variety of renewable energy sources, including photovoltaic (PV) arrays, micro-wind turbine, Heat Pumps (HPs), and Plug-in Electric Vehicle (PEV) as an energy storage. Due to the integration of volatile renewable energy resources, stochastic PEVs mobility patterns, and random energy consumption in the buildings, uncertainties have become the major concerns for the operation of energy-efficient in the buildings. Thus, incorporating uncertainty into the scheduling process has the potential to improve energy efficiency. In this project, a novel stochastic model predictive controller (MPC) will be applied for a smart home with the integration of renewable energy resources, HPs, and PEVs. The main objective of this project is minimization of the daily electricity consumption cost by using flexible renewable resources in an efficient way, while also regarding the uncertainties.

Et smart hus (SH) kan have en lang række forskellige el-kilder, herunder solcelleanlæg (PV), mikro-vindmøller, varmepumper (HP) og plug-in-elbiler (PEV) som energilager. På grund af integrationen af svingende, vedvarende energikilder, elbilers stokastiske mobilitetsmønstre og bygningernes tilfældige energiforbrug, er uforudsigeligheder blevet de største bekymringer for driften af energieffektivitet i bygninger. Hvis disse usikkerheder derfor tages højde for ind i planlægningsprocessen, er der potentiale for at forbedre energieffektiviteten. I dette projekt anvendes en ny stokastisk Model Predictive Control (MPC) til en intelligent bygning med integreringen af vedvarende energikilder, HP'er og PEV'er. Hovedformålet med dette projekt er at minimere omkostningerne ved det daglige energiforbrug ved at anvende fleksible, vedvarende energikilder på en effektiv måde og samtidig tage højde for usikkerhederne.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato05/02/201801/09/2020

Finansiering

  • ELFORSK: kr 1.700.000,00

Fingerprint

Energy management
Electric vehicles
Solar cells
Pumps
Renewable energy resources
Model predictive control
Stochastic models
Wind turbines
Energy storage
Energy efficiency
Energy utilization
Electricity
Scheduling
Plug-in electric vehicles
Hot Temperature
Controllers
Uncertainty
Costs