Er velfærdspolitiken afpolitiseret?

 • Jensen, Jan Bendix (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I dette projekt undersøges det, om der mon stadig kan identificeres politiske forskelle vedrørende velfærdspolitik. Forskningen har i det seneste tiår primært været optaget af at undersøge betydningen af de pres, som forskellige velfærdsstater står over for samt forskellige institutionelle strukturer, der kan have betydning for på hvilken måde og i hvilket omfang, disse pres bliver omsat i politiske beslutniger. Ideen med dette projekt er at se, om mon ikke politiske forskelle stadig skulle betyde noget. Typisk konkluderes det i undersøgelser heraf, at politiske forskelle ikke længere betyder noget særligt, men mon samme konklusion gælder, hvis det ikke kun er det samlede forbrug på velfærd, vi analyserere, men i stedet kigger på fordelingen af velfærd og på den måde, serviceordninger organiseres på?
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200701/01/2007