Erfaringer fra funderingsuheld / Experience from Accidents with Foundations

  • Sørensen, Carsten Steen, (Projektdeltager)

Beskrivelse

Projektet har til formål at indsamle oplysninger om indtrufne funderingsuheld i Danmark og videregive disse oplysninger til byggeriets parter således at bedre rutiner kan indarbejdes. Baggrunden er, at antallet af uheld desværre er forholdsvist stort og vidner om at ikke alle rutiner omkring forundersøgelser, projektering, udførelse og kontrol af funderinger altid er af bedste kvalitet. (Carsten S. Sørensen) Er afsluttet i 2002
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003