Ergonomisk design af en håndsav

  • Damsgaard, Michael (Projektdeltager)
  • Rasmussen, John (Projektdeltager)
  • Surma, Egidijus (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

En sav er et godt eksempel på et håndværktøj, som afleder meget af sin kvalitet fra de ergonomiske egenskaber. Derfor er den interessant at undersøge fra et biomekanisk synspunkt. Der er udviklet en computermodel af en arm og en overkrop, som driver en savebevægelse, og der er udført eksperimenter for at finde savens friktionsegenskaber mod det træ, som den skærer i. På baggrund heraf er der med AnyBody-systemet foretaget en ergonomisk optimering, som klarlægger, at savebevægelsens effektivitet kan forbedres væsentligt gennem udformningen af håndtaget, men at dette også får betydning for savens tendens til at kile sig fast i sporet. Stor stabilitet overfor fastkiling betyder således reduceret effektivitet for den idealiserede saveproces. Færdigrapporteret. (John Rasmussen, Søren Tørholm Christensen, Michael Damsgaard, Egidijus Surma)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003