Erhvervsdrivende fonde - bidrag til en modernisering af fondsretten

 • Poulsen, Martin (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Afhandlingens formål er, at foretage en retsdogmatisk analyse af en række fondsretlige problemstillinger - primært i relation til de erhvervsdrivende fonde, herunder fondsbestyrelsen, direktionen og dattervirksomheden.Afhandlingen har i lyset af den igangværende revidering af lov om erhvervsdrivende fonde et retspolitisk sigte, idet der på baggrund af de retsdogmatiske analyser og de hensyn, som fondslovgivningen skal varetage, vil blive undersøgt, om der er et behov for yderligere eller ændret regulering enten i form af hard law eller soft law.Afhandlingen består af en række artikler. Artiklerne vil løbende blive publiceret og slutafhandlingen bliver således en samling af publicerede artikler og endnu ikke publicerede artikler. Afhandlingens enkelte artikler kan læses selvstændigt, men vil i sammenhæng med de øvrige artikler udgør et samlet værk inden for fondsretten - med fokus på de erhvervsdrivende fonde.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201031/08/2014

Emneord

 • Selskabsret
 • Erhvervsdrivende fonde
 • moderfond
 • dattervirksomhed
 • bestyrelse
 • corporate governance
 • fond governance
 • fonde
 • selvejende institutioner
 • selveje
 • ikke-erhvervsdrivende fonde
 • almennyttige fonde
 • fondsretten