Projektdetaljer

Beskrivelse

Det nationale center for Grøn Energi og Sektorkobling skal medvirke til at fremme, at forskning, udvikling og viden bliver bragt i anvendelse og medvirker til øget eksport af teknologier, løsninger og services.
Stærk forskning og videnbaseret innovation er en forudsætning for at fastholde og udbygge eksisterende danske styrkepositioner og derfor vil der allerede fra starten af projektet igangsættes en begyndende opbygning af det Nationale Center for Grøn energi og Sektorkobling.
Aktiviteterne vil blive integreret ind i allerede eksisterende forskningsinfrastruktur hos regionens to betydende universiteter – AAU og SDU.
Afsættet er at forskningsinfrastruktur fremmer samarbejder og innovation, tiltrækning af studerende og forskere. En tidlig og langsigtet indsats tilvejebringer ekspertviden og forsknings-infrastruktur af høj relevans for realisering af erhvervsmiljøets eksportpotentialer. Samtidigt fremmer det samarbejder mellem universiteter og andre partnere fx Center Danmark, også på tværs af geografi. Ikke mindst, fremmer det stærke offentlige-private forsknings- og udviklingssamarbejder.
Der er behov for forskning og udvikling af optimerede løsninger inden for vedvarende energiproduktion, energikonvertering og sektorkobling der sikrer høj effektivitet, skalerbarhed og kostoptimering. Desuden skal der være fokus på forskning og udvikling af digitale energiløsninger der understøtter udviklingen af et mere fleksibelt, integreret og markedsbaseret energisystem, hvor brugerne indgår i en helt ny og mere central rolle samt at øget intelligens indbygges i systemets enkeltkomponenter.
Kort titelGreEnSeC
AkronymGreEnSeC
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato23/11/202131/08/2023

Samarbejdspartnere

 • University of Southern Denmark

Finansiering

  Emneord

  • Grøn Energi
  • Sektorkobling
  • Forskning, udvikling og viden
  • videnbaseret innovation
  • Forskningsinfrastruktur

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.