Erhvervsskoleelevers hverdagsliv - en analyse af læring

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet undersøger erhvervsskoleelevers oplevelse af læring som led i et ph.d.-stipendium i samarbejde med projektet Læring i moderne dansk vekseluddannelse. Der er gennemført et feltstudium af et års varighed blandt elektroniklærlinge på en større elektronikvirksomhed. Tematisk indkredser studiet relationer mellem læring, magt og identitet. Udfra en grundlæggende ide om, at læring bidrager til at forandre personers identitet undersøges det, hvordan identitet skabes og formes gennem læring. Dels struktureret af personers læringshistorie og rettethed frem i tid og dels struktureret gennem organiseringer af ressourcer og barrierer for læring i praksis. (Lene Tanggaard Pedersen; Århus Tekniske Skole; Terma i Lystrup)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003