Erhvervsudvikling gennem miljø- og energiinnovation - en indledende analyse af cleantech innovationssystemet i Region Nordjylland

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hvis Region Nordjylland vil med på ”cleantech bølgen”, er det helt afgørende i første omgang at få afdækket 1) hvor har regionen noget at byde på indenfor cleantech virksomheder og cleantechviden og 2) hvad skal gøres for at udbygge de områder, der er på vej og opretholde de styrkepositioner, der eksisterer i dag? Fokus i dette projekt er at tilvejebringe et mere systematisk vidensgrundlag om aktører og dynamikker, der kan medvirke til at ideer og innovationsaktiviteter indenfor miljø og energi (cleantech) kan omsættes til forretningsområder og virksomheder og dermed fremme det regionale innovationssystem
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201031/07/2012