Estimering, simulering og regulering til optimale indgreb mod COVID-19

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet skal udvikle et værktøj til beslutningsstøtte for de danske myndigheder. Målet er at begrænse udbredelsen af COVID-19-smitte på en måde, så epidemien bliver så kortvarig som muligt, uden at overskride kritisk kapacitet i sundhedssystemet, f.eks. sengepladser på intensivafdelinger, respiratorer, etc. Dette gøres ved at anvende matematisk modellering, simulering, styring og optimering på en række mulige indgreb og foranstaltninger, som kan etableres af myndighederne, f.eks. begrænsning af forsamlinger, lukning af institutioner, isolation af potentielt smittede, isolation af sårbare borgere. Modellerne vil løbende blive kalibreret og kan dermed udnytte information i data, så snart de er tilgængelige fra hospitaler mv. Det udviklede værktøj vil kunne bruges af myndighederne til at vælge den præcise kombination af indgreb og deres varighed, der giver de mest lempelige virkninger for samfundet. Værktøjet beskriver også, hvordan en gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet etableres. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet.
AkronymCOVID-19-CTRL
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/202031/03/2021

Finansiering

  • Novo Nordisk Fonden: 4.969.057,00 kr.

Emneord

  • Corona
  • COVID-19

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.