Et økonomi framework til Swarm / An Economics framework for Swarm

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Der tales i forbindelse med økonomiske simuleringsmodeller ofte om en Babelstårneffekt fordi modellerne bliver så komplekse, at de dårligt kan læses eller reproduceres af andre end modelbyggerne selv. Swarm er udviklet med det formål at modvirke denne effekt, men inden for økonomiske Swarm modeller synes kommunikationen endnu ikke at være tilstrækkelig. Dette projekt har til formål at undersøge potentialet for at udvikle et software framework med økonomi-relaterede funktionaliteter, der kan fungere sammen med Swarm. Et sådant framework skulle fremme kommunikation og genbrug af programelementer således at de enkelte modeller kommer til at indgå i en kumulativ læreproces. Afsluttet i 2002. (Charlotte Bruun)
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003