Et spørgsmål om klasse? - Betydningen af klassebaggrund for økonomisk udbytte på det danske arbejdsmarked

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er, at undersøge i hvilken grad uddannelsessystemet bidrager til at udjævne social ulighed. Opmærksomheden er rettet mod klassebaggrund, ikke mod udjævning mellem de klasser personerne i udgangspunktet kommer fra. Projektet drejer sig om uddannelsessystemets ?output-side? - afkast på arbejdsmarkedet. Hvorvidt der er en direkte sammenhæng mellem klassebaggrund og afkast, vil have betydning for i hvilken grad man kan sige at erhvervede egenskaber har afløst medfødte egenskaber som grundlag for stratifikation i moderne velfærdsstater
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200316/03/2007