Etablering af hånd-funktion hos tetraplegikere vha. implanteret stimulator og nervesignal forstærker / Control of hand function in tetraplegics by means of implanted stimulator and nerve signal amplifier

Projektdetaljer

Beskrivelse

I et samarbejde mellem AAU og Rigshospitalet er der nu udført implantation af to otte-kanal el-stimulatorer til gendannelse af håndfunktion hos patienter med en høj rygmarvsskade (tetraplegikere). Sammen med disse kommercielt tilgængelige systemer er der blevet indopereret en elektrode i hånden på hver af de to patienter. Formålet er at måle sensorisk nerveaktivitet fra huden på pegefingeren. Det er under forsøg på AAU blevet vist, at det er muligt at bruge nerveinformationen herfra til at implementere en slags kunstig gribe-refleks, som på en gang sørger for, at stimulationen er mindst mulig (hvilket mindsker problemer med muskeludtrætning) og samtidig sørger for, at hånden griber hårdere om en genstand, hvis denne er ved at glide ud af grebet. Der er blevet konstrueret et transportabelt indlejret computersystem, som erstatter den styreenhed, der følger med det kommercielle system. Computersystemet har indbygget algoritmen til styring af stimulatoren vha. nervesignalet, og har samtidig mulighed for datalogning over en længere periode, hvor patienten bruger systemet. Det vil hermed være muligt at afprøve metoden i patientens eget hjem og dermed få endeligt bevis for, om brug af et sådant lukket-sløjfe styresystem fungerer i praksis uden for universitetets laboratorier. Projektet støttes af Sahva Legater, Villum Kann Rasmussen Fonden, Det Obelske Familiefond og Vanførefonden. (Morten Haugland, Thomas Sinkjær; Finn Biering Sørensen, Hanne Gregersen, Rigshospitalet)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003