Etablering af nordjysk netværk for elregulering - hovedprojekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den planlagte udbygning med vindmøller stiller krav til omfattende infrastrukturinvesteringer i de anlæg, som skal indregulere de fluktuerende elproduktioner fra vindmøllerne. For samfundet bliver det dyrt, hvis ikke de decentrale kraftvarmeværker i voksende omfang deltager i den nødvendige elregulering. Formålet med projektet "Etablering af nordjysk netværk for elregulering" har været at tilvejebringe og udvikle de nødvendige hardware og software teknologier, således at decentrale kraftvarmeværker effektivt kan samarbejde om elregulering. Projektets formål har yderligere været at skabe grundlaget for en bedre økonomi hos kraftvarmeværker i yderområderne, ved en koordineret og aggregeret drift, som muliggør at de får adgang til forbedret indtjening i flere elmarkeder. Det vil være med til at sænke varmepriserne samtidig med at præcist indplacerede elproduktioner vil forbedre miljøet. Igennem dette projekt vil værkerne blive bedre rustet til fremtidens elmarkeder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/11/200829/02/2012