Evaluering af Århus-regionen som forsøgsregion i arbejdsmarkedspolitikkens fornyelse / Evaluating experimental conditions for renewal of labour market policy in the Århus-region

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet udføres for RAR-Århus, der i 2000-2001 sammen med Ringkøbing Regionen har fået særstatus i arbejdsmarkedspolitisk henseende, hvor nye styringsbetingelser med mulighed for friere aktiveringsvalg skal afprøves. Projektet evaluerer processen og resultaterne heraf, hvor både den politiske og den administrative side af forsøget følges. Projektet afsluttet 2002. (Henning Jørgensen, Knud Aarup, Charlotte Hansen, Flemming Larsen, Morten Lassen, Jørgen Stamhus)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003