Evaluering af ATLASS som kursustilbud til medarbejdere og forældre på Heimdal og Langagerskolen.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Evalueringen angår uddannelsestilbuddet ATLASS i en særlig komprimeret form hvor forløbet er blevet gennemført på 3 dage plus 2 opfølgende dage for 74 ansatte og 4 kursusdage plus 2 hjemmebesøg for 3 familier. Evalueringen angår kursets funktion i forhold til familiernes og medarbejdernes situation og udfordringer. Evalueringen følger principperne for SIMREB (Høgsbro 2010), hvilket betyder at den tager udgangspunkt i de to institutioners forsøg på at forbedre samspillet mellem brugere og professionelle. Ligesom principperne for institutionel etnografi inddrager den spørgsmålet om deltagernes daglige udfordringer og fokuserer på samspillet mellem denne livsverdens sammenhæng og den kontekst af sociale sammenhænge, det institutionelle tilbud indgår i (Smith 2005).
StatusIkke startet

Emneord

  • Autisme
  • kursus
  • Evaluering