Evaluering af Dansk Naturvidenskabsfestival 2000

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Projektet omfatter en evaluering af Dansk Naturvidenskabsfestival 2000. Festivalen, som foregik i den sidste uge af september 2000 rundt omkring i hele landet, havde indbudt alle der arbejder med naturvidenskab/teknik til at vise deres erhverv, fagområde eller interesse frem på en ny og spændende måde for de besøgende. VCL foretog evalueringen på baggrund af indhentede oplysninger fra sekretariatet for Dansk Naturvidenskabsfestival om planlagte arrangementer, spørgeskemaundersøgelse med henblik på undersøgelse af arrangementerne, opfølgende interviews med en antal arrangører samt interviews med et antal besøgende ved udvalgte arrangementer. Der er udarbejdet en rapport over evalueringens resultater. (Birte Kloch Frederiksen, Palle Rasmussen)
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato01/03/200029/12/2000