Evaluering af forsøg med fjernundervisning inden for AMU-uddannelser med bløde mål

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Projektet omhandler en tværgående evaluering af fjernundervisningsforsøg med AMU-uddannelser, der indeholder bløde mål, dvs. fokuserer på udvikling af personlige faglige kompetencer. Evalueringen er rettet mod begge sider af en række undervisningsforløb; kursisternes og undervisernes. Via evalueringen er det målet at skabe et formativt grundlag for også i fremtiden at kunne vurdere perspektiverne i at omstille eksisterende uddannelser til fjernundervisning. Et vigtigt element i såvel fjernundervisningsforsøgene som i selve undervisningen er brugen af en portfolio-metodik. Denne metodik sigter mod at skabe en ramme for refleksion gennem løbende dokumentation af den personlige deltagelse i uddannelser. (Tem Frank Andersen, Brian Kjær Andreasen, Palle Rasmussen, Lone Krogh)
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003