Evaluering af Kulturministeriets puljer til lokale radio og tvstationer

  • Prehn, Ole (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet skal evaluere forvaltnings- og bevillingsmæssige forhold samt det programmæssige udbytte af støtteordningen til ikke-kommercielle lokalstationer gennem aktstudier, interviews, programanalyser og fokusgruppeinterviews. Projektet er dokumenteret i Per Jauert og Ole Prehn, 2001: Evaluering af tilskudsordningen for lokalradio og -tv. Delrapport, København, Kulturministeriet (131 pp.) og i slutrapporten Per Jauert og Ole Prehn: Mangfoldighed og kvalitet (ca. 300 pp.), som udkom i juni 2002. Endvidere er projektet grundlag for Per Jauert og Ole Prehn, 2001: Kvalitet for pengene? (paper til den 15. nordiske konference for medie- og kommunikationsforskning, Reykjavik, August 2001, 15 pp.), Per Jauert og Ole Prehn, 2002: State subsidies - added value? (paper til IAMCRs konference i Barcelona 2002, 25 pp.) samt en artikel i tidsskriftet Grafiana (udkommer 2003). Projektet er den tredje lokalradio og -tvundersøgelse, forfatterne har udarbejdet for Kulturministeriet. (1999-2002) (Ole Prehn; Per Jauert, Aarhus Universitet)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200231/12/2002