Evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2015-2018-midlerne

Projektdetaljer

Beskrivelse

Evalueringen består af en række delanalyser, der belyser effekter, resultater og erfaringer knyttet til de tre overordnede målsætninger for de boligsociale indsatser under 2015-18-midlerne:
- Tryghed og trivsel, særligt oplevet tryghed, sammenhængskraft og handlekraft i boligområderne.
- Brud med negativ social arv, særligt uddannelse, beskæftigelse og forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge samt tidligt forebyggende familieindsatser.
- Strategisk styring og udvikling, særligt den entydige ledelse og målretning samt koordinering af indsatser i forhold til at sikre fremdrift og resultater i udviklingen af boligområder og målgrupper.
SBi, AAU forestår delanalysen om strategisk styring og udvikling, samt er en del af den tværgående analyse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201830/09/2022

Finansiering

  • Landsbyggefonden: 10.800.000,00 kr.

Emneord

  • Boligsociale helhedsplaner
  • Boligsociale indsatser
  • Strategisk styring og udvikling
  • Landsbyggefonden