Evaluering af NetDansk - danskuddannelse på nettet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er en evaluering af det ikt-pædagogiske koncept udviklet i forbindelse med projektet "En hel danskuddannelse 3 online - et interaktivt tids- og stedsfleksibelt tilbud i et virtuelt klasserum", som er gennemført i perioden 2006 - 2009 af sprogcentret LærDansk i Århus.

Evalueringen af projektet fokuserer på to hovedaspekter, nemlig dels den fagdidaktiske dimension, som varetages af VidenCenter for Integration i Vejle, og den IKT-pædagogiske dimension, som behandles i dette projekt. Evalueringen kombinerer en summativ og en formativ tilgang, idet der for nogle aspekters vedkommende gøres status efter afslutningen på udviklingsperioden i projektet "En hel danskuddannelse 3 online - et interaktivt tids- og stedsfleksibelt tilbud i et virtuelt klasserum". Samtidig bidrager evalueringen til den løbende udvikling af on line-undervisningen i LærDansk ved at tage en række forhold under behandling, som med fordel kan diskuteres i relation til denne. Det drejer sig om følgende forhold:

- overgangen fra pilotprojekt til drift

- lærerarbejdet i on line-undervisning

- kompetenceudvikling i organisationen

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/02/200930/06/2009

Finansiering

  • <ingen navn>