Evaluering af nye lønformer i amter og kommuner 1998-2001 / Evaluation of the implementation and the effects of new performance-related Pay Schemes in the Public Sector in Denmark 1998-2001

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    I 1997 gennemførtes en omfattende lønreform i stat, amter og kommuner, hvor de anciennitetsbestemte, cen-tralt forhandlede lønsystemer blev erstattet af decentrale, lokalt forhandlede lønformer, hvor de automatiske anci-ennitetsforløb er afkortede og erstattet af funktionsløn, kvalfikationsløn og resultatløn. Projektet evaluerer effek-ten af lønreformen på løndannelsen i udvalgte amter og kommuner, specielt i relation til lønstrukturens udviklin-gen og påvirkning af de kønsspecifikke lønforskelle. Afsluttet 2002 (Flemming Ibsen)
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato31/12/200231/12/2002