Evaluering af uddannelsesforløb for pædagoger

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Projektet omfatter en evaluering af efteruddannelsesforløb for pædagoger ved Østergård og Theodorsminde, som er to døgninstitutioner for børn. Evalueringens formål vil være at undersøge effekter af forløbet, dvs. deltagernes individuelle oplevelse af udvikling/udbytte samt at undersøge omsætteligheden af forløbet i de to institutioner. Der gennemføres observationer på de to institutioner, spørgeskemaundersøgelse med forløbets deltagere samt interviews med udvalgte deltagere. (Lone Bojesen, Lone Stoustrup, Erik Laursen, Kristine Drejø)
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato19/05/201031/12/2010